Donald B. Wagner, Den traditionelle jernindustri i Kina og dens moderne skæbne

Klik på et billede for at se det forstørret.

Jernindustrien i Hunan og Jiangxi

Højovn
‘Gammel trækulshøjovn i Kinas indre’ (sandsynligvis Hunan eller Jiangxi), 1938. (Technische Mitteilungen Krupp: Technische Berichte, 6, no. 4, 1938, s. 108–12).
Højovn
Højovne i Hunan, 1958. (Foto: Rewi Alley, arkivet på Needham Research Institute, Cambridge).
Højovn
Diagram af en højovn som dem, der vises i ovenstående fotografier, 1958. (Yang Kuan, Zhongguo gudai yetie jishu fazhan shi, Shanghai 1982, s. 185).

I de centralkinesiske provinser Hunan og Jiangxi ser man igen det fænomen, at der blev brugt to meget forskellige typer højovne, store og små. De store, som vises her til højre, havde en indre skakt, bygget af sandsten, og en ydre ramme af træ. Mellemrummet blev fyldt med hårdtampet jord. Brændslet var oftest trækul, men enkelte steder koks. De producerede typisk 1,3–1,4 tons råjern pr. døgn.

Højovn
Jernværk i det centrale Kina, enten Hunan eller Jiangxi, ca. 1910. (Stahl und Eisen, 1912, 32.4: 1407).

En af de små højovne er vist i ovenstående billede. Brændslet i disse ovne var enten koks eller antracit, aldrig trækul. Produktionen var typisk 0,4–0,5 tons pr. døgn.

I Mao Zedongs rapport om lokale forhold i Xunwu amt i det sydlige Jiangxi i 1930 kan man se lidt mere om de økonomiske og sociale forhold omkring driften af (formentlig) de store højovne. Produktionen er gået tilbage på grund af udenlandsk konkurrence, men der er stadig en levende jernindustri, med seks jernværker i drift.

Rapporten fortæller også kort om amtet Yudu, længere nordpå, hvor der skulle være 3800–3900 store og små jernværker i drift. Det er umiddelbart svært at tro på, at der skulle være så mange i et enkelt amt (ca. på størrelse med Fyn), men det er ikke umuligt. Det kan sagtens være, at betingelserne for landbrug i amtet var så ringe, at befolkningen levede af jernproduktionen alene – igen et spørgsmål om komparativ fordel. Noget lignende var tilfældet i provinsen Shanxi.


Klik på et billede for at se det forstørret.