Donald B. Wagner, Den traditionelle jernindustri i Kina og dens moderne skæbne

Klik på et billede for at se det forstørret.

Jernindustrien i Dabieshan

Der er meget mere om regionen i min Dabieshan: Traditional Chinese iron-production techniques practised in southern Henan in the twentieth century, London & Malmö 1985.

Dabieshan er et isoleret bjergområde, ca. på størrelse med Jylland, der ligger omkring det punkt, hvor provinserne Henan, Hubei og Anhui mødes. Fattigdommen her har været ekstrem, og før 1960’erne var der næsten ikke en eneste vej – transport foregik til hest eller til fods. Fattigdommen og isolationen har betydet, at en lokal jernindustri med små højovne kunne overleve længe efter, at de traditionelle jernværker andre steder var bukket under for udenlandsk konkurrence.

Udvinding af jernsand
Udvinding af jernsand fra flodsand i Xinyang, Henan, ca. 1917. (F. R. Tegengren, The iron ores and iron industry of China, bd. 2, Peking 1924, tvl. 16).

Den malm, der blev brugt her, var jernsand, som kan udvindes fra sandet i floder, der flyder fra granitbjerge. Flodsandet vaskes i en sluse; vægtforskellen mellem kvarts og jernoxyder gør, at det almindelige kvarts-sand skilles fra og efterlader et sort eller mørkerødt sand med op til 90 procent jernoxyder (analyse af én prøve viste 20% Fe2O3 og 70% Fe3O4).

Lille højovn, 1916Lille højovn, 1916
Højovne i Xinyang amt, Henan, fotograferet ca. 1916 af den svenske ingeniør E. T. Nyström. (F. R. Tegengren, The iron ores and iron industry of China, bd. 2, Peking 1924, tvl. 34).
Lille højovn, 1958
Lille højovn, 1958
Højovn i Jinzhai amt, Anhui, fotograferet 1958. (All China makes iron and steel, Peking 1959). Tegning af en højovn i Macheng amt, Hubei, 1958, sammen med de nødvendigste rekvisitter. (Yejin bao, 1959, nr. 1).
Lille højovn, 1958
Jernudvinding i en traditionel højovn, bloktryk af Lei Shikang, ca. 1958. (Yejin bao, 1959, nr. 1).

Råjern blev udvundet af denne utroligt rige malm i små højovne som dem, der er vist her til højre og beskrevet af Guo Yujing i 1932. Brændslet var trækul, og et flussmiddel var ikke nødvendigt. Blæsten kom fra en stor vindkasse, som blev drevet af to mennesker, og ligesom ved de små jernværker i Guangdong foregik tapningen ved, at hele ovnen blev vippet. De vandrette bjælker og kæden, som kan ses i nogle af billederne, tjente til at begrænse vipningen. Billedet nedenunder viser de færdige plader af råjern.

Råjernplader
Et vognlæs råjern i Anhui, 1958. (Foto Rewi Alley; arkivet på Needham Research Institute, Cambridge).Friskningsherd, 1916
Et par friskningsherder i Dabieshan, tegnet af E. T. Nyström, ca. 1916. I baggrunden en traditionel kinesisk ‘vindkasse’, i forgrunden en plade råjern og en stang smedejern. Friskningsherder blev meget tit bygget parvis og brugt på skift fordi herden tog mindre skade af varmen hvis den fik lov at køle af efter brug. (Reproduceret med venlig tilladelse fra Tom Nyström og Östasiatiska Museet, Stockholm).
Friskningsherd, 1958
Friskning af råjern til smedejern i Shanxi, 1958. (Rewi Alley, China’s hinterland—in the leap forward, Peking 1961).

Dette råjern bruges direkte i et støberi eller friskes til smedejern. Friskningsherder i Dabieshan vises i ovenstående billede, og processen er beskrevet i en vejledning fra 1958. Jeg har ikke fundet et fotografi af processen i Dabieshan, men billedet til højre, fra Shanxi, kan give en ide om, hvordan den kan have set ud. Produktet er små smedejernsbarrer som dem, der ses i billedet nedenunder.

Jernbarrer, 1958
Smedejernsstænger fremstillet med traditionelle metoder i provinsen Hunan, 1958. (All China makes iron and steel, Peking 1959).


Regionens isolation betød, at den traditionelle jernindustri ikke kom i konkurrence med udenlandsk jern; faktisk synes den at have fået bedre tider i det 19. århundrede, måske på grund af Guangdong-industriens forfald.

Med den dramatiske stigning i prisen på importeret jern, som fulgte med Første Verdenskrig, 1914–18, kom nye muligheder for Dabieshans jernindustri. I Østkina var de store jernværker væk, og regionen blev leverandør af jern til et meget stort område. Jernet blev faktisk båret på ryggen af kulier ud af bjergene til en stor del af det sydlige Henan – en sælsom udvikling for øjne, der er vant til at se på den moderne stålindustri.

I 1950’erne betød fred, genopbygning og isolation fra verdensmarkedet igen et opsving for de traditionelle jernindustrier rundt omkring i Kina. Under forberedelserne til Det Store Spring Fremad, 1958–60, blev de traditionelle jernfremstillingsteknikker undersøgt og dokumenteret af kompetente teknikere, og Dabieshan var en af de regioner, som man især fokuserede på. Forsøget på at udbrede teknikkerne til andre steder blev en fiasko, men den dokumentation, som blev lavet i forbindelse med kampagnen, er i dag en uvurderlig teknologihistorisk kilde.

Klik på et billede for at se det forstørret.